Om oss

Citus Juridik F:a etablerades 1999. Byrån har nu mera sitt kontor i Tyresö.

Byrån har sedan starten arbetat med affärsjuridik, fastighetsrätt och till dessa discipliner hörande förhandlingar och rättsprocesser. Byrån har skaffat sig en stor juridisk kompetens genom bistånd av många klienter och för deras räkning arbetet med över 300 domstolsprocesser under de senaste 20 åren.

Genom ett väletablerat kontaktnät har byrån biträtt såsom platsombud när jurister och advokater  i Sverige har valt att inte inställa sig personligen i domstol i Stockholmsområdet.

Byrån har över tid biträtt såväl större som mindre företag samt givetvis även många privatpersoner.

På senare tid har byrån allt mer blivit anlitad i familjerättsliga frågor.

Vi hänvisar i övrigt till hemsidans underrubriker för mer detaljerad information om vad vi kan hjälpa till och bistå med när det ”gått snett” i något sammanhang och det därmed behövs bistånd av en jurist.

Byrån ägs och drivs av jur. kand. Jan Nordelöf
mobil: 070 642 41 80, jan.nordelof@citus.se
eller: cotact_us@citus.se

Jan Nordelöf, översiktlig CV

Jag bor i Tyresö sedan 23 år.
Jag har avlagt ingenjörsexamen 1967. Jag har efter den arbete i industrin, bl.a. sedermera ABB, och som auktoriserad fastighetsmäklare, med egen byrå. Eftersom jag ville förkovra mig började jag läsa juridik. Jag avlade en jur. kand-examen vid Uppsala universitet 1985. Jag kompletterade också min juristutbildning med flera kurser vid universitetet i företagsekonomi.
Efter juristexamen arbetade jag som hyreschef och ansvarig för datadriften på Uppsalahem i Uppsala och det samma senare hos BGB Fastighetsförvaltning i Stockholm. Jag blev efter en kortare tid hos BGB rekryterad till SPP där jag arbetade som chef för inkassoverksamheten. När SPP och AMF-försäkringar sedermera delade på sina verksamheter rekryterades jag att följa med till AMF. Hos AMF arbetade jag som chef för bolagets reskontra. Reskontran omfattade en grupp om 22 personer. Härvid bestod mitt arbete mest av administration och ekonomifrågor.
Eftersom arbetet hos AMF efter en tid inte kändes så utvecklande startade jag en egen juridisk byrå 1999 och med den verksamheten är jag fortfarande sysselsatt. Från början arbetade jag mest med affärsjuridik med inriktning mot obeståndsrätt och tvistiga fordringar. Jag har arbetat som konsult hos Eurocredit, i 10 år – en större inkassobyrå – som chef för Eurocredits juristavdelning. Vi jurister arbetade under namnet Euro affärsjuridik. Det arbete ledde till att jag hade många rättegångar i svenska domstolar, från Ystad till Haparanda. På senare år har jag företrädesvis, under Citus juridik F:a, övergått till familjerätt med bl.a. godemans- och förvaltarförordnanden, uppdrag som boutredningsman, upprättande av äktenskapsförord, bodelningar, testamenten, arvskiften, upprättande av framtidsfullmakter samt en del med den nya disciplinen – äldrerätt, etc. Även under Citus juridik har jag företrätt mina klinter i domstol.
Jag har en hel del aktiviteter inom föreningslivet – av vilka kan nämnas,
⦁ Jag är medlem av Odd Fellow-orden sedan 1973
⦁ Jag är medlem av Par Bricole-orden sedan 2007
⦁ Jag är medlem av SPF Tyresö, styrelseledamot, web-ansvarig
⦁ Jag är medlem av Munskänkarna i Tyresö, kassör och biträdande web-ansvarig
⦁ Jag är medlem av Stockholms Hantverksförening, revisor