Familjerätt

Citus juridik har biträtt ett stort antal privatpersoner med konstruktiva lösningar vid juridiska problem och allmänna juridiska frågor. Här nedan lämnas några exempel på när byrån kan vara behjälplig.

Familjerättsfrågor såsom upprättande äktenskapsförord, ansökan om äktenskapsskillnad, upprättande av bouppteckningar och bodelningshandlingar, genomförande av skiften och arvskiften, upprättande av testamenten och framtidsfullmakter. Vi åtar oss också att företräda dödsbon där boutredningsman måste utses. Ett uppdrag som boutredningsman kan även innefatta att biträda vid upprättande av avtal vid fastighets- eller bostadsrättsförsäljning där så måste ske. Vi åtar oss också godmansuppdrag. Du får självklart en kortare kostnadsfri rådgivning genom en telefonkontakt i ett initialt skede av ditt ärende. Ring Jan Nordelöf, 070-6424180, eller kontakta mig via e-post, contact_us@citus.se, så får vi diskutera ditt ärende – kostnadsfri rådgivning – självklart.

Till familjerätten relaterad lagstiftning

De bestämmelser som gäller finns i huvudsak i: