Basfakta

Konsumentprisindex

ÅrBasår 1980
2015331,35
2016316,43
2017322,11
2018328,40
2019334,47
2020335,92
2021343,19
Konsumentprisindex 2015 - 2021
(årsmedeltal)

Mervärdesskatt

MomspåläggBaklänges
25 %20 %
12 %10,71 %
6 %5,66 %

Prisbasbelopp

ÅrPrisbasbelopp
201544 500 kr
201644 300 kr
201744 800 kr
201845 500 kr
201946 500 kr
202047 300 kr
202147 600 kr
202248 300 kr
202352 500 kr

Referensräntan *) / Styrräntan

Visar referensräntan 2020 - 2022 här efter styrräntan

Riksbankens reporänta byter namn till Riksbankens styrränta
Nyhet Nytt namn – samma funktion och syfte. Så kan man sammanfatta det när Riksbankens reporänta nu byter namn till Riksbankens styrränta.
Orsaken till bytet är främst att det gamla namnet ”reporänta” har blivit missvisande. Namnet refererar till ett specifikt instrument, penningpolitiska repor, som Riksbanken inte använt sedan 2008.
Med namnbytet till Riksbankens styrränta får räntan ett mer ändamålsenligt namn. Räntans funktion och syfte, att styra dagslåneräntan och påverka andra räntor i ekonomin för att uppnå inflationsmålet, 2 %, är oförändrad.
Namnbytet gäller från och med onsdag den 8 juni 2022.
I samband med detta implementeras även de två förändringarna av Riksbankens penningpolitiska styrsystem som direktionen beslutade om den 22 mars 2022. Förändringarna innebär att kraven på säkerheter för lån i Riksbankens stående utlåningsfacilitet skärps samt att en kompletterande likviditetsfacilitet inrättas.
FrånTillRäntefot
2020-01-012020-06-300,00 %
2020-07-012020-12-310,00 %
2021-01-012021-06-300,00 %
2021-07-012021-12-310,00 %
2022-01-012022-06-300,00 %
2022-06-082022-09-190,75 %
2022-09-201,75

Stämperlskatt, lagfart m.m.

Fastighet, fysisk person1, 50 %
Fastighet, företag4,25 %
Inteckning2,00 %
Företagsinteckning1,00 %

Inskrivningsverksamheten handläggs vid sju inskrivningskontor. De är belägna i Eksjö, Härnösand, Hässleholm, Mora, Norrtälje, Skellefteå och Uddevalla. Sök kontor, www.lantmäteriet.se

Kostnaden för ansökan om lagfart är 825 kronor.

Lagfartskostnaden beräknas på det högsta av taxeringsvärdet året före ansökan och köpeskillingen.

Kostnaden för ansökan om fastighetsinteckning är 375 kr.

Kostnaden för gravationsbevis är 230 kr.

Inkassoavgifter m.m. **)

Påminnelseavgift60 kr
Inkassoavgift180 kr
Upprättande av amorteringsplan170 kr
Ansökan om betalningsföreläggande300 kr
Stämningsansökan, tvistemål2 800 kr
Ansökan om försättande i konkurs2 800 kr

*) Referensränta, över tid, + 8 %-enheter är den dröjsmålsränta vilken gäller enligt Räntelagen, SFS (1975:635). Referensräntan fastställs av Riksbanken halvårsvis och motsvarar Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet. Referensräntan ersatte diskontot den 1 juli 2002.

**) Om en borgenär i ett förhållande mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet har rätt till dröjsmålsränta till följd av att en fordran på betalning för en vara eller tjänst inte har betalats i tid, har borgenären också rätt till en förseningsersättning. Det samma gäller i ett förhållande mellan en näringsidkare och en myndighet eller annat offentligt organ, när näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller varor eller tjänster mot betalning.

Förseningsersättning skall betalas med 450 kronor, Lag (2013:56).

Om borgenären har vidtagit någon annan åtgärd än vad som avses med syftet att få gäldenären att betala en förfallen fordran, är gäldenären inte skyldig att ersätta kostnaden för åtgärden.

Om borgenären har rätt till förseningsersättning är gäldenären skyldig att betala ersättning för sådan åtgärder som avses endast till den del den sammanlagda ersättningen åtgärderna överstiger förseningsersättningen.

Första och andra stycket hindrar inte att gäldenären kan vara skyldig att på annan grund än denna lag ersätta kostnader för mer omfattande förhandlingar för att lösa en tvist om en fordran. För mer detaljerad information se Lag (2013:56).